شیلنگ

آبگیری لجن فرآیندی است که در آن آب داخلی لجن توسط شیلنگ لجن کش از کانال زهکشی خارج می شود.

با توجه به خصوصیات ذرات لجن جامد، مانند آب دوستی بالا، رسوب سخت و تراکم پذیری قوی، کارایی و اثر آبگیری لجن با فرآیند تصفیه آبگیری لجن مرتبط است.

فرآیندهای مختلف تصفیه آبگیری، کارایی و اثرات متفاوتی را نشان می دهند. بنابراین، مطالعه تئوری آبگیری لجن و توسعه یک فناوری کارآمد و اقتصادی برای کاهش آبگیری لجن اهمیت ویژه ای دارد.

شیلنگ

فرآیند آبگیری لجن خلاء پایین ساده و ارزان است. در این مطالعه، یک مطالعه تجربی مقایسه ای بر روی آبگیری لجن برای شرایط زهکشی تک و دو زهکشی با بار فشار منفی خلاء در پایین انجام شد.

میزان رطوبت اولیه لجن قبل از آزمایش 97.5٪ بود. رطوبت نهایی در شرایط تک زهکشی در پایان آزمایش به 5/75 درصد کاهش یافت.

میزان رطوبت لجن در شرایط تک زهکشی در مراحل اولیه و اواخر آزمایش به آرامی کاهش و در مرحله آزمایش میانی به سرعت کاهش یافت.

رطوبت نهایی لجن در شرایط زهکشی مضاعف به 2/73 درصد کاهش یافت. میزان رطوبت لجن در شرایط زهکشی دوگانه به سرعت در مرحله آزمایش اولیه کاهش یافت و سپس به آرامی کاهش یافت.

میزان رطوبت لجن در شرایط زهکشی دوگانه بسیار سریعتر از شرایط تک زهکشی در مرحله آزمایش اولیه کاهش یافت و راندمان آبگیری بسیار بالاتر بود.

نتایج نشان می دهد که بین منحنی رطوبت لجن در شرایط زهکشی مضاعف و در شرایط تک زهکشی تفاوت معنی داری وجود دارد.

منحنی رطوبت لجن برای شرایط تک زهکشی شکل “S” را ارائه می دهد و یک نقطه عطف در منحنی محتوای رطوبت وجود دارد.

با این حال، منحنی میزان رطوبت لجن در شرایط زهکشی دوگانه مشابه منحنی لگاریتمی بود و نقطه عطف وجود نداشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *